Публічна оферта на навчання в онлайн-школі «spacelab.ua»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАДА МЕДІА» пропонує Приймаючій Стороні (як цей термін визначено нижче) укласти Угоду (як цей термін визначено нижче) на наступних умовах:

Розділ 1. Визначення

1.1. В Оферті (як цей термін визначено нижче) використовуються такі визначення:

«Приймаюча сторона або Учень» – фізична особа, зареєстрована на Сервісі Учнем для отримання послуг Онлайн-школи. Учень зобов'язаний дотримуватись правил отримання послуг Онлайн-школи. Особа, яка бере участь у роботі Навчального елементу або забезпечує його роботу.

«Адміністратор курсу» - Особа, особа, яка надає послуги надання інформації та перевірки Відповідей Учня на Сервісі. Експерти, тренери – Сторони розкриття, у тому числі будь-якого з її підрозділів, а також відеоматеріали та інші навчальні матеріали з веб-інтерфейсу та електронних засобів масової інформації та інформація, отримана від експертних груп.

"Веб-сайт Сторони, що розкривається" – https://spacelab.ua

 «Оферта» - це пропозиція укласти даний Договір про безкоштовне навчання якій також включає в своєму змісті угоду про нерозголошення Конфіденційної інформації.

«Договір» - договір про нерозголошення Конфіденційної інформації, який буде укладений в результаті направлення Акцепту Оферти Приймаючою стороною.

"Конфіденційна інформація" означає будь-яку інформацію та документацію (включаючи інформацію, передану в усній формі), надіслану Стороною, що розкривається, Стороні, що приймає, у тому числі:

 • фінансова, аналітична або будь-яка інша інформація, включаючи інформацію, що стосується операційної діяльності Сторони, що розкриває, її фінансові плани та/або стратегії у сфері технологій, фінансів, маркетингу та просування, бізнес-планів, інформації про клієнтів і постачальників, ринків, фінансових показників, звітів і прогнозів, інформації про технології;
 • юридична, технічна та інша документація та інформація, локальні нормативні акти, меморандуми, проекти, примітки, кошториси, договори, звіти, дослідження Сторони, що розкривається;
 • інформація про персонал, персональні дані співробітників, інформація про консультантів, інформація про Учнів;
 • ноу-хау, ідеї, концепції, програмне та апаратне забезпечення, винаходи, заявки на патенти, методи, процеси, бази даних, розробки, алгоритми, формули, технології, проекти, схемні рішення, креслення, робочі креслення та інформація про конфігурацію комп'ютерної техніки, а також інформація про об'єкти, які можуть бути запатентовані та/або захищені законом про інтелектуальну власність, що належить Стороні, що розкривається, та будь-яким третім особам, які розкрили таку інформацію Сторона, що розкриває, в будь-якій формі, в тому числі електронній, і на будь-якому матеріальному носії.

Неконфіденційна інформація, яка:

 • на момент розголошення (передачі Стороною, що розкривається, Приймаючій Стороні) був юридично доступний для громадськості або став публічно доступним після дати розголошення, якщо таке розголошення не відбулося в результаті порушення Угоди Приймаючою стороною
 • або був законно і відкрито проведений Приймаючою партією, був відомий Приймаючій стороні до такого розкриття або був самостійно розроблений Приймаючою партією.

1.3. «Дозволені цілі» означає забезпечення функціонування Адміністратора курску та/або участь у його роботі.

1.4. «Учень» - фізична особа, яка уклала від свого імені договір з Адміністратором Сервісу на навчання Учня в Онлайн-школі шляхом акцепту публічної оферти. 

1.6. «Акаунт Приймаючої сторони» – персональний простір Учня на Сервісі. Обліковий запис Учня є персоніфікованим.

1.7. «Онлайн-курс» - інформаційний твір, у тому числі аудіовізуальний, спеціально створений для його показу в Інтернеті і що складається з певної кількості Уроків.

1.8. «Урок» - частина Онлайн-курсу, що логічно поєднує частину інформації Онлайн-курсу і, при необхідності, містить вимоги (завдання), що обмежують доступ до наступних Уроків або накладають інші обмеження на можливість проходження онлайн-курсу.

1.9. «Проходження онлайн-курсу» - процес споживання інформації Онлайн-курсу, націлений на отримання інформації, або знань, або навичок, що містяться в Онлайн-курсі, а також включає виконання обов'язкових або необов'язкових завдань з Уроків.

1.10. "Відповідь Приймаючої сторони" - виконане Учнем завдання, яке він надає Викладачеві для подальшої перевірки. Перевірка може виконуватись Викладачем або в автоматичному режимі. В результаті перевірки Відповідь Учня може бути відхилена, що розцінюється як невиконання Завдання та накладає обмеження на проходження онлайн-курсу.

1.11. «Вебінар» – інтерактивний онлайн-захід за участю Викладача Онлайн-курсу або запис такого онлайн-заходу.

1.12. «Умови проходження онлайн-курсу» - комплекс вимог та обмежень, що визначається Адміністратором Сервісу, який визначає умови для отримання доступу Учня до Онлайн-курсу та визначає можливості, які надає Учень при проходженні онлайн-курсу. Різним учням можуть пред'являтися різні вимоги та надаватися різні можливості.

 

Розділ 2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є надання послуги Онлайн-школи з метою отримання інформації:

 • Надання послуги доступу до Онлайн-курсів;
 • Надання послуги доступу до вебінарів;
 • Надання послуги перевірки Учня з метою перевірки правильності виконання завдання Учнем. Послуга перевірки Відповіді Учня надається у разі, якщо її буде передбачено відповідним Онлайн-курсом та Умовами проходження онлайн-курсу.
 • Надання додаткових послуг, пов'язаних із Онлайн-школою.

2.2. Сторона, що розкривається, передала та/або передала Конфіденційну інформацію Приймаючій Стороні, а Приймаюча Сторона зобов'язується:

 • не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам без отримання попередньої письмової згоди Сторони, що розкривається;
 • забезпечувати конфіденційність Конфіденційної інформації відповідно до умов Договору.

2.3. Положення Договору застосовуються незалежно від того, чи отримана Конфіденційна інформація Приймаючою Стороною безпосередньо від Сторони, що розкривається, та/або її працівників, та/або від будь-якої іншої особи, що діє на підставі завдання/доручення, та/або за згодою Сторони, що розкривається.

2.4. Сторона, що розкривається, погоджується з тим, що Конфіденційна інформація може бути розкрита у випадках, передбачених законом. У випадку, якщо Приймаюча сторона зобов'язана відповідно до чинного законодавства розкривати будь-яку Конфіденційну інформацію, Сторона, що розкривається, негайно повідомляється про таку вимогу.

2.5. Вся інформація, передана Стороною, що розкривається, Приймаючій Стороні залишається виключною власністю Сторони, що розкривається.

2.6. Надання послуги доступу до Онлайн-курсу здійснюється таким чином:

 • Доступ до Онлайн-курсу надається в Акаунті Учня.
 • Доступ до Онлайн-курсу може бути обмежений періодом, який визначається Умовами проходження онлайн-курсу.
 • Адміністратор Курсу має право змінити період доступу до Онлайн-курсу.
 • Онлайн-курс може містити один і більше Стоп-уроків. Кількість Стоп-уроків встановлюється Адміністратором Сервісу.
 • У разі, якщо Учень не виконав вимоги Стоп-уроку або інші вимоги, закладені в Умовах проходження онлайн-курсу, доступ до наступних Уроків Онлайн-курсу Учню не надається до моменту виконання необхідних вимог, але в рамках періоду доступу до Онлайн-курсу та в відповідно до Умов проходження онлайн-курсу.

2.7. Учню, за взаємним погодженням з Адміністратором Сервісу, може бути надана можливість продовження доступу до Онлайн-курсу у разі, якщо з якихось поважних причин Учень не зміг виконати проходження онлайн-курсу у встановлений для онлайн-курсу період.

2.8. Надання послуги доступу до Вебінарів здійснюється таким чином:

 • Вебінари проводяться у прямій трансляції або в записі, у т. ч. з імітацією дій Викладача та глядачів. Порядок доступу до Вебінару визначається Адміністратором Сервісу.
 • За фактом завершення вебінару Учням може бути надано запис вебінару. Порядок доступу до запису Вебінара визначається Адміністратором курсу.
 • За наявності технічної можливості Адміністратор курсу надає Учню спеціальну форму спілкування (чату) з Викладачем під час Вебінара.

2.9. Правила надання доступу до Навчального курсу, що надається, вказані в інструкції, розташованій на Сервісі за адресою https://spacelab.ua Учень зобов'язаний самостійно ознайомитися та дотримуватися зазначених правил в інструкції.

2.9.1 Адміністратор Курсу може надавати додаткові послуги, пов'язані з Онлайн-школою. Детальна інформація про послуги, їх вартість, терміни проведення та інші суттєві відомості, за їх наявності, будуть вказані на Сервісі. Факт оплати таких додаткових послуг означатиме згоду Учня з усією інформацією про послуги, надані Адміністратором курсу. До додаткових послуг застосовуються всі положення про послуги онлайн-школи, якщо в інформації про додаткові послуги не буде вказано інше.

Розділ 3. Права та обов'язки Приймаючої Сторони

3.1. Приймаюча Сторона зобов'язана:

3.1.1. вживати всіх розумних заходів для захисту Конфіденційної інформації;

3.1.2. при роботі з Конфіденційною інформацією проявляти обережність в тій же мірі, що і при роботі з власною конфіденційною інформацією;

3.1.3. не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам, якщо інше не передбачено Договором;

3.1.4. не допускати бездіяльності, що тягне за собою та/або створює загрозу втрати матеріальних носіїв, що містять Конфіденційну інформацію, та/або несанкціонованого ознайомлення Сторони, що розкриває конфіденційну інформацію третіх осіб з Конфіденційною інформацією;

3.1.5. у випадках, коли розголошення Конфіденційної інформації дозволено Договором, до такого розголошення отримати від особи, якій розкривається Конфіденційна інформація, юридично дійсний документ, що містить зобов'язання щодо нерозголошення Конфіденційної інформації іншим особам. Сторона, що приймає, несе відповідальність за будь-яке порушення такою особою вимог щодо нерозголошення Конфіденційної інформації;

3.1.6. не копіювати та не відтворювати Конфіденційну інформацію для використання в цілях, відмінних від Дозволених цілей;

3.2. Приймаюча сторона має право робити копії та передавати Конфіденційну інформацію тільки тим працівникам, агентам, аудиторам, представникам, адвокатам і консультантам Приймаючої Сторони, які безпосередньо пов'язані з використанням Конфіденційної інформації в дозволених цілях, за умови, що перераховані вище особи мають зобов'язання перед Стороною, що розкриває, зберігати конфіденційність Конфіденційної інформації.

3.3.1. Учень зобов'язаний дотримуватись правил отримання послуг Онлайн-школи.

3.3.2. Учень не має права копіювати та розповсюджувати послуги Онлайн-школи (в тому числі, Онлайн-курсу, Вебінара), або іншу аудіовізуальну інформацію, яку надає Адміністратор Курсу, як цілком, так і будь-яка їх частина. У тому числі, не має права бути учасником або розповсюджувачем зазначених послуг та інформації на сервісах спільних покупок інформаційних продуктів.

3.4. Відповідальність за копіювання та розповсюдження послуги Онлайн-школи:

3.4.1.Учень несе повну відповідальність за будь-яке копіювання та подальше розповсюдження Учнем послуг Онлайн-школи (у тому числі, Онлайн-курсу, Вебінара), або іншої аудіовізуальної інформації, яку надає Адміністратор Курсу, як цілком, так і будь-якої їх частини. У тому числі, якщо Учень є учасником або розповсюджувачем зазначених послуг та інформації на сервісах спільних покупок інформаційних продуктів.

3.4.2. Адміністратор Курсу, при виявленні зазначених порушень, має право заблокувати Акаунт Учня (у тому числі з призупиненням надання навчання), пред'явивши Учню відповідну претензію.

3.4.3. Адміністратор Курсу, при виявленні зазначених порушень, має право на свій вибір:

 • Стягнути у досудовому порядку із Учня збитки або компенсацію у повному розмірі.
 • Звернутися до суду для захисту своїх прав та стягнення із Учня суми заподіяної шкоди на свій вибір.

3.4.4. Учень зобов'язаний відшкодувати шкоду, передбачену в цьому пункті договору, згідно з заявленою вимогою Адміністратора Курсу протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту отримання Учнем вимоги Адміністратора Курсу.

3.4.5. У разі не успішності Учня за програмою курсу - Адміністратор курсу має право припинити надавати такому учневі послуги з навчання.

3.5. В іншому, що не передбачено умовами договору, Сторони відповідають відповідно до законодавства України.

 

Розділ 4. Інше

4.1. Якщо в силу будь-яких обставин будь-яке з положень Договору буде визнано недійсним, недійсність такого положення не впливає на дійсність інших положень Договору.

4.2. Чинним законодавством до Договору є законодавство України.

4.3. У разі виникнення спорів, що виникають з Договору або у зв'язку з ним, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, спори вирішуються в компетентному суді за місцезнаходженням Сторони, що розкривається.

4.4. Будь-яке повідомлення, інструкція, згода або інше повідомлення за Договором буде вважатися належним чином переданим, якщо воно доставлено особисто, відправлено кур'єрською службою з підтвердженням отримання, надіслане електронною поштою з електронним підтвердженням отримання. 

4.5. Адміністратор Курсу не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг за договором, що виникло з незалежних від Адміністратора Сервісу причин. У тому числі, але не обмежуючись, у разі неможливості належного надання послуг через збої в телекомунікаційних та енергетичних мережах; збоїв обладнання, що забезпечує функціонування Сервісу; дії шкідливих програм, що спричинили припинення або призупинення роботи Сервісу або роботи мережі Інтернет як загалом, так і в окремих сегментах мережі, задіяних під час виконання цього договору; через протиправні дії третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та (або) виведення Сервісу з ладу.

 

Прийняття укладення договору оферти про конфіденційність:


 Я, Приймаюча сторона - Учень, яка бере участь у роботі Навчального елементу та/або Адміністратора Курсу на Інтернет-сайті за адресою: https://spacelab.ua Зобов'язуюся виконувати умови укладеного Договору.

Дія договору поширюється на відносини сторін, що виникли з реєстрації на сайті.

 Я підтверджую, що конфіденційна інформація може бути надіслана на мою адресу електронної пошти а також інші месенджери такі як whatsapp, telegram та інші.

 Даю згоду.