1877

Дмитро Повишев Develop

Принципи SOLID Складне По Простому

Створюємо CRM на Laravel. Замовлення, Валідація

 

 

На РЕАЛЬНИХ прикладах поясню принципи SOLID за 20 хвилин без реєстрації та СМС. Показую, як робити не можна, і як робити богоугодно.

Покроково показую, як створити CRM систему на Laravel, починаючи від теоретичного вступу, закінчуючи створенням замовлень та валідації.

Це ви ще не чули, як я розповідаю про SOLID.

 

Example

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Mary', 'Moe', '[email protected]');";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Julie', 'Dooley', '[email protected]')";

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "New records created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>